br.domaćingostsatnicarezultat
1.Sladorana – ŽSloga – Š13.00-13.3542
2.Slavonac -GSloga – R13.40-14.1561
3.Sladorana – ŽBudućnost – Š14.20-14.5525
4.Slavonac -GSlavonija – S15.00-15.3540
5.Borac – DBudućnost – Š15.40-16.1523
6.Tomislav – CSlavonija – S16.20-16.5530
7.Jadran – GRAŠK – RS17.00-17.3541
8.Zrinski – BSrijemac – S17.40-18.1562
9.Jadran – GŠokadija – BG18.20-18.5530
10.Zrinski – BŽupanja 77 – Ž19.00-19.3561
11.Vrbanja – VŠokadija – BG19.40-20.1530
12.Posavac – PPNSŽ U 1820.20-20.5530
PETAK, 06.01.2012.
br.domaćingostsatnicarezultat
1.Posavac – PPSrijemac – S13.00-13.35  
2.Vrbanja – VRAŠK – RS13.40-14.15  
3.Županja 77 – ŽSrijemac – S14.20-14.5503
4.Šokadija – BGRAŠK – RS15.00-15.3503
5.Zrinski – BPosavac – PP15.40-16.1572
6.Jadran – GVrbanja – V16.20-16.5540
7.Borac – DSloga – Š17.00-17.3512
8.Tomislav – CSloga – R17.40-18.1551
9.Budućnost – ŠSloga – Š18.20-18.5521
10.Slavonija – SSloga – R19.00-19.3564
11.Sladorana – ŽBorac – D19.40-20.1524
12.Slavonac – GTomislav – C20.20-20.5525

ZBOG IGRANJA U FINALIMA DRUGIH TURNIRA, SLAVONAC ODUSTAJE OD OVOG TURNIRA

Share: