Dok ostali klubovi miruju mi radimo. Zbog bolje preglednosti igrališta, tj. u želji da omogućimo publici da vide sve poteze naših igrača, a koji su im bili uskraćeni zbog ograde na tribinama, odlučili smo se da pomaknemo igralište za dva metra prema istoku. Čak 10 ljudi smo angažirali oko ovog delikatnog posla, a tu je najbolji strijelac Slavonca – Mladen Braovac, koji se već sada navikava na novi položaj vratnica. Također smo u potpunosti završili i izgradnju najvažnijeg objekta na igralištu – roštilja.

Rijetko viđena koncentracija najmodernije tehnologije i experata različitih profila angažirana je za ovaj zahtjevan projekt

Korištena su iskustva starih egipćana kao i najmodernija gradištanska-svemirska tehnologija koju nema ni NASA

Share: