Poštovani !!!, N.K. «Slavonac» iz Gradišta Vam nudi mogućnost postavljanja reklame na novouređenom nogometnom igralištu. Reklama bi bila veličine 200 x 100 cm na plastičnoj podlozi, a Vaš logo i podaci izrađeni od visoko kvalitetne folije.

Cijena jednogodišnjeg korištenja ove usluge iznosi 1.300 kn.

Ako ste zainteresirani za ovakav način reklamiranja, molimo Vas da se javite na tel. 841-270 ili 098-269-043 ili da nam na e-mail: opcina-gradiste@vk.t-com.hr  dostavite podatke koje želite da se nađu na reklamnom panou.

                                                                                                    Predsjednik kluba:

                                                                                                         Branko Dretvić

Share: