Cijena 1 sjedalice je 130,00 kn.

Sredstva možete uplatiti na žiro-račun kluba:

2390001-1100255513

ili gotovinu dati

Branku Dretvić, Slavku Mikulić i Mario Blažević

Share: